Web
Analytics
Neem direct contact op

De medewerkers van Adviesbureau Koers

Adviesbureau Koers bestaat uit een team van enthousiaste en ervaren medewerkers! Zij werken vanuit de verschillende locaties. Om elkaar als team beter te maken, proberen we om cursussen en intervisies zoveel mogelijk met elkaar te doen.

Momenteel werken er vier psychologen bij Adviesbureau Koers. Onze psychologen zijn ze NIP-gecertificeerd. Verder werken we met meerdere deskundige (psycho)diagnostisch medewerkers die zorgen voor de individuele testafnames. De planning wordt gedaan door de medewerkers op het kantoor in Leeuwarden.

Samen zorgen we ervoor dat we bereiken waar we als bedrijf voor staan: we zorgen op een zorgvuldige en betrokken manier voor maatwerk en kwaliteit!

 

Margo de Vries

Eigenaar en psycholoog

Als psycholoog heb ik mijn sporen verdiend in jarenlange advisering en begeleiding bij loopbaan- en arbeidsvragen. Daarnaast heb ik als Hbo-docent lesgegeven in Loopbaanadvisering en re-integratie. Sinds 2003 ben ik als oprichter en eigenaar verbonden aan Adviesbureau Koers.

Ik help mensen graag om te ontdekken in welke richting zij goed tot hun recht komen. Mijn sterke kanten zijn gelegen in het maken van analyses, vaak met behulp van psychologisch onderzoek. Op basis hiervan geef ik gerichte en bruikbare adviezen aan klant en opdrachtgever. Ik verdiep mij graag in de achtergronden van mensen, en vind het belangrijk om ieder individu goed tot zijn of haar recht te laten komen.

Als psycholoog werk ik vanuit mijn christelijke levensovertuiging. Ik geloof dat ieder mens over unieke gaven en talenten beschikt. De vraag is hoe en waar je deze het beste kunt inzetten en ontwikkelen. Welke keuzes maak je wat betreft je studie, je loopbaan en in de verschillende zaken die in het leven op je afkomen?

Ik ben Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie. Daarnaast ben ik als loopbaanadviseur aangesloten bij het Register Beroepskeuzeadviseurs en het NOLOC. Ik sta als Register Loopbaanprofessional ingeschreven bij het CMI (Career Management Institute). Deze registraties bieden een kwaliteitswaarborg voor professionele dienstverlening. Verder ben ik geregistreerd supervisor voor de BasisAantekening PsychoDiagnostiek (BAPD).

Renske Werkman

Psycholoog

Ik heb als psycholoog ruim vijf jaar gewerkt bij een organisatieadviesbureau. Mijn dagelijks werk bestond uit het onderzoeken en begeleiden van mensen die werkten, net begonnen met werken/studeren of opnieuw wilden gaan werken. Inmiddels werk ik ruim twee jaar bij Adviesbureau Koers.

Belangrijk vind ik het om mensen met een open maar eerlijke houding tegemoet te treden. Ieder mens heeft minder sterke punten. Ieder mens heeft ook zeer waardevol talent en het is voor mij uitdagend om te onderzoeken waar en hoe dit talent het best tot zijn recht komt. Daarbij probeer ik duidelijk te zijn in waar ik voor sta en het goede te zoeken voor de ander.

Ik ben in het bezit van de registratie Psycholoog NIP waarmee ik aangeef dat ik me in de uitvoering van het werk houd aan de beroepscode zoals het Nederlands Instituut voor Psychologen voorschrijft. Kwaliteit, deskundigheid en integriteit staan in deze code en voor mij hoog in het vaandel.

Pieter van der Zwan

Psycholoog

Als arbeids- en organisatiepsycholoog adviseer en begeleid ik mensen bij het maken van keuzes op het gebied van studie, werk en loopbaan.

Bij jongeren is de aanleiding bijvoorbeeld het kiezen van een profiel of een vervolgstudie. Daarbij vind ik het erg boeiend om samen met de jongere boven tafel te krijgen welke dilemma's er spelen. Samen in kaart brengen wat ertoe bijdraagt dat het maken van een bepaalde keuze een succes kan worden, is voor mij de uitdaging.

Bij volwassen klanten staat vaak de relatie tot het werk centraal, bijvoorbeeld de geschiktheid voor een functie of iemands ontwikkelmogelijkheden. In coachtrajecten draag ik er graag aan bij om iemands voldoening in het werk te vergroten en/of te leren omgaan met stressfactoren in het werk.

Mijn benadering is integraal: als het nodig is overleg of werk ik in opdracht van de klant samen met werkgever, behandelaar, of ouders. Zo houden we de lijnen kort en effectief.

Vanuit mijn gedrevenheid en persoonlijke benadering lever ik graag een bijdrage aan het keuzeproces in de loopbaan en bij studiekeuze. Ieder mens is bijzonder en uniek, en verdient iedere keer op nieuw een eigen aanpak op maat. Ik ben geregistreerd als psycholoog NIP.

Anneke van den Noort - Mantel

Psycholoog

Na mijn studie Arbeid-, Organisatie- en Personeelspsychologie ben ik als HRM-adviseur werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag. Een deel van mijn werkzaamheden bestond uit het coachen van managers in het omgaan met hun medewerkers bij onder andere beoordelingen en ziekteverzuim. Verder hield ik me bezig met duurzame inzetbaarheid van werknemers, opleidingsbeleid en competentiemanagement.

Daarna heb ik de stap naar het onderwijs gezet en ben ik aan de slag gegaan als docent HRM en Organisatieadvies bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ontzettend leuk en divers werk. Het coachen van studenten bij hun loopbaanvragen was een van de parels van de baan.

Als psycholoog bij Adviesbureau Koers vind ik het ontzettend uitdagend om mensen te mogen begeleiden bij de keuzes die zij moeten maken in hun loopbaan of hun studie. Hoe vind je als persoon de juiste ‘fit’ met je werk of studie? Wat past wel of niet bij jou? Welke persoonlijke en omgevingsfactoren spelen een rol? Vanuit mijn christelijke levensovertuiging geloof ik in de unieke talenten van ieder individu. Het gaat vervolgens om de manier waarop je die unieke talenten optimaal in kunt zetten. Graag ga ik samen met jou aan de slag om daarachter te komen!

Hermy Hummelen

Psychodiagnostisch medewerker

In mijn werk als psychodiagnostisch medewerker begeleid ik mensen op de dag van de testafname. Ik vind het erg leuk om op die manier een klein stukje mee te lopen in het proces van het keuzevraagstuk.

Iedereen is anders en dat maakt mijn werk daarmee afwisselend: zowel wat betreft het type onderzoek als wat betreft de persoon. Ook de leeftijd van de mensen is heel verschillend. Voor mij is het belangrijk dat degene die getest wordt zich op zijn/haar gemak voelt en op de testdag goed ‘uit de verf te komt’. Omdat wij individueel testen, betekent dit concreet dat ik goed zal kijken wat er nodig is; even een extra pauze, een praatje tussendoor of juist even flink doorwerken.

Ik ben mijn loopbaan begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Na enige tijd ontdekte ik dat ik het nog boeiender vind om één op één met mensen te werken. Ik ben nieuwsgierig naar wat iemand beweegt; naar zijn of haar mogelijkheden en talenten. Tegelijk ben ik ook benieuwd naar wat iemand misschien belemmert en waardoor je kunt vastlopen in leren, studeren of werk.

Daarom heb ik de opleiding tot psychodiagnostisch werker gedaan en bij Adviesbureau Koers doe ik psychologisch onderzoek bij jongeren en volwassenen. Ik gun het iedere cliënt om na het onderzoekstraject door onze psychologen meer zicht te hebben op ‘hoe nu verder’, met de aangereikte handvatten. Met mijn werk draag ik daar graag mijn steentje aan bij!

Marleen Weeda

Psychodiagnostisch medewerker

Als psychodiagnostisch medewerker bij Adviesbureau Koers ondersteun ik de psychologen bij het in kaart brengen van de vaardigheden, interesse en persoonlijkheid van zowel volwassen als jongeren. Het flexibele en persoonlijke karakter van Adviesbureau Koers spreekt mij erg aan; ik voel mij hier dan ook zeer thuis. Ik ondersteun de psychologen en cliënten van Adviesbureau Koers graag in hun zoektocht naar een passend advies op het gebied van arbeid, loopbaan of studie.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich kunnen ontspannen tijdens de testafname. Zo heeft degene die getest wordt de mogelijkheid om zich zo goed mogelijk te laten zien. Ik creëer graag een rustig klimaat waarin de cliënt tot zijn of haar recht kan komen.

Tijdens mijn hbo-opleiding Toegepaste Psychologie ben ik geïnteresseerd geraakt in het de psychodiagnostiek en ben ik mij hierin gaan specialiseren. Binnen deze specialisatie staat de psychodiagnostiek zowel in de theorie als in de praktijk centraal. Van het beginnen met een vraagstelling tot het uitwerken van de resultaten en observaties tot een geheel rapport; je bent overal bij betrokken. Ik hoop op die manier bij te dragen aan een goed advies voor iedereen!

Lisanne Oldenhuis

Psychodiagnostisch medewerker

Als psychodiagnostisch medewerker begeleid ik het maken van de psychologische testen. Ik vind het mooi om onderdeel te mogen zijn van het proces waardoor zowel volwassenen als jongeren beter grip krijgen op de toekomst.

Het mooie aan Adviesbureau Koers vind ik het werk op maat. Elke persoon en elke situatie is anders. Ik vind het interessant om me te verdiepen in de desbetreffende situatie en er vervolgens voor te zorgen dat de testdag zelf aansluit bij de cliënt. Door met mensen in gesprek te gaan en vervolgens te kijken welke werkwijze die persoon het prettigste vindt, wil ik ervoor zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen en zo optimaal te werk kunnen gaan.

Tijdens mijn studie psychologie heb ik vooral geleerd over de theoretische aspecten van de psychodiagnostiek. In de praktijk komen niet alleen de testen zelf aan de orde, maar ook het hele proces wat daarbij hoort. Op deze manier wil ik er graag aan bijdragen dat mensen verder kunnen in hun persoonlijke zoektocht!